Välkommen

-Vår växel har öppet dygnet runt.

Kontakt

sjukresor

Vid behov av sjukresa nattetid 22.00 - 06.00 måste ni ha ett klartecken från Vårdupplysningen. Telefon 1177 eller SOS 112. Då är ni välkomna att ringa oss med transport till hänvisad sjukvårdsinrättning.

Fastställd egenavgift av Region Gävleborg är:

100 kronor från 20 år enkel resa
40 kronor från 20 år asyl med LMA-id

Beställning av Sjukresa utanför Beställnings-centralens Öppettider, Region Gävleborg

Vid bokning av sjukresa till akut vård inom Region Gävleborg utanför Beställningscentralens öppettider ska detta ske av personal inom Region Gävleborgs Hälso- och Sjukvård, eller 1177. 

Personal ska vid bokning uppge sitt fullständiga namn, titel, och arbetsplats, samt patientens fullständiga personnummer och namn. 

Detta ska tydligt framgå på faktureringen av sjukresan till Region Gävleborg för att resan ska ersättas, samt taxameterkvitto från resan. 

Vid detta förfarande av bokning så behöver taxichaufför inte begära ett sjukreseintyg av personal på akutmottagning vid avlämnande av patient. 

Vid hemresa från akut vård skall sjukreseintyg från behandlande vårdenhet lämnas till chaufför och bifogas vid faktureringen till Region Gävleborg, samt taxameterkvitto från resan. 

Egenavgift vid sjukresa utanför Beställningscentralen öppettider ska erläggas till taxichaufför och faktureras inte av Region Gävleborg. 

Om patient uppger att denne har frikort för sjukresa, och inte kan uppvisa frikortet, skall denna erlägga egenavgift till taxichaufför och får sedan inkomma med ersättningsanspråk till Region Gävleborg för återbetalning. 

Patient ska alltid erhålla kvitto på erlagd egenavgift för att kunna inräkna denna i sitt högkostnadsskydd för sjukresa, vid kontakt med Region Gävleborg. 

Egenavgiften är 100 kr/enkelresa. Patienter yngre än 20 år är avgiftsbefriade. 

Vid påringning av patient som själv vill boka sjukresa utanför Beställnings-centralens öppettider, skall denne hänvisas till Hälso- och Sjukvården eller 1177 för rådgivning och ev bokning av sjukresa. 

Patient som väljer att boka resan själv måste göra en vanlig taxibokning. Patienten får då betala hela avgiften för resan, men kan i efterhand ansöka om eventuell ersättning från region Gävleborg.

 

Originalet sedan 1926

Beställ Taxi:  0270 - 141 41